2018-04-23. Nya resecentrat vid järnvägen tas i bruk.  Det innebär lite förändringar i tidtabellerna, här är länk till tidtabellerna från 23/4 för linje 242, linje 32 och linje 36.   Tills vidare angörs även den "gamla" busstationen, ny centrumhållplats beräknas färdig, preliminärt, den 18/6.

  


Vi har bytt ut låggolvsbussarna på linje 32!

Låggolvsbussarna, som vid trafikstarten 2012 var ett krav från Länstrafiken, har vi till resenärernas (och chaufförernas) stora glädje bytt ut till nya, normalbyggda bussar.