2018-12-12. Skolorna har lovdag och det medför som vanligt indragningar i linjetrafiken. Linje 242 trafikeras endast med avgången 05.55 från Bredsel via Vidsel och Vistträsk mot Älvsbyn. I retur körs endast avgången som går förbi nya Resecentret 16.12 . Linje 36 trafikeras enligt ordinarie tabell.

2018-08-23. Sedan nya resecentrat nere vid järnvägen togs i bruk är det några mindre ändringar i tidtabellerna, här är länk till tidtabellerna från 23/8 för linje 242, linje 32 och linje 36.   Observera att den "gamla" busstationen inte längre är en hållplats utan resenärer hänvisas till den nya centrumhållplatsen. (den finns felaktigt kvar i LTN´s mobilapp för några linjer)

Vi har bytt ut låggolvsbussarna på linje 32!

Låggolvsbussarna, som vid trafikstarten 2012 var ett krav från Länstrafiken, har vi till resenärernas (och chaufförernas) stora glädje bytt ut till nya, normalbyggda bussar.