Granlunds Buss AB

Företagets Historia

Företagets historia

Företaget startades redan år 1938 av Hugo & Anny Granlund med endast en turbil och ett släpvagn. Stationeringsort har alltid varit Bredsel, ett stenkast från den mäktiga Storforsen som är belägen nio mil uppströms Piteåälven. Med åren växte både fordonsparken och antalet anställda och verksamheten utökades snart till att även omfatta lastbilstrafik. Efter Hugos bortgång 1961 drevs företaget vidare av makan Anny och deras tre söner; Torsten, Joel och Alf.

1995 tog den tredje generationens ”Granlundare” över: Joels son Tomas samt tre av Torstens söner; Benny, Harry och Conny.
Sedan 2011 är det Benny, Tomas och Harry som sköter Granlunds sedan Conny valt att sadla om till annan verksamhet.

Idag består Granlunds fordonspark av 4 bussar i olika storlekar, 4 lastbilar, samt en traktor.

I garaget i Bredsel finns en gammal ”pärla” kvar, en Volvo av 1958-års modell, högerstyrd och med plats för 38st passagerare. Med jämna mellanrum hittar buss-entusiaster hit och vill ta sig en titt. Kul!

De två första bilderna är bilder på den bussen.

Ta kontakt med oss idag!